Laserstyrt oppretting

Problemer med oppretting av elektromotorer eller generatorer? Vi benytter laserbasert opprettingsutstyr: "Easy Laser Shaft Alignment".

Ta kontakt med Lanne Elektriske Verksted AS ved behov!

Lanne laser

Tilbake