TPE Vedlikeholdssystem

Basert på samarbeid med kunder og egen dokumentasjon fra 50 års erfaring med reparasjon og overhaling av elektromotorer og generatorer, har Lanne Elektriske Verksted AS utarbeidet et systematisk vedlikeholdssystem for elektriske motorer og generatorer. Systemet har fått navnet TPE.

TPE Vedlikeholdssystem integrerer tilstands-basert vedlikehold, periodisk vedlikehold og erfaringsmessig vedlikehold i ett system. Ved hjelp av parametre som motorens lagertilstand, ytre tilstand, EX-klassifisering, ytre miljø og lignende, gir vi motorer et anbefalt overhalingsintervall.

Leverandøren av måleinstrumentene i TPE-systemet er det verdensomspennende selskapet SPM-Instrument®. Målepakken er en integrert del av våre programpakker.

Tilstandspakken

Lanne Elektriske Verksted AS leverer spesialtilpasset SPM-programpakke direkte til sluttbruker. Innhenting av data kan foretas av bedriften selv eller overlates til Lanne.

TPE-pakken

Stadig færre bedrifter ønsker å bygge opp spesialkompetanse innenfor vedlikehold av roterende maskiner. Lanne tilbyr derfor løsninger hvor selskapene ikke drifter programvaren selv, men får et garantert kostnadsoptimalt vedlikeholdsprogram fra en spesialist. Lanne leverer individuelle løsninger som er tilpasset følgende bransjer; knuseverk, industri, shipping og offshore.

Tilbake