Kontakt oss

Lanne's Elektriske Verksted ble etablert i 1947. Da med hovedvekt på reparasjoner av olje og luftkjølte transformatorer. I 1978 ble firmaet registrert som et aksjeselskap og fikk da navnet Lanne Elektriske Verksted AS (L.E.V). Aksjepostene ble da fordelt innen familiemedlemmene, slik som de fremdeles er. Siden offshore ”eventyret” gjorde sitt inntog på slutten av 60-tallet, har L.E.V spesialisert seg innen for dette området, dvs. service, vedlikehold, reparasjoner og salg av maskiner for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

L.E.V ble i 1984 godkjent og sertifisert hos Nemko, for utførelse av arbeide på EExd(e), EExe, EExn og EExp maskiner og utstyr. HMS ble opprettet iht. retningslinjene i 1995.

-

Besøk- & vareadresse
Hjalmar Johansens gate 7
4019 Stavanger

Postadresse
Postboks 1088, Hillevåg
4095 Stavanger

Tlf: 51 82 75 75
post@lanne.no

Tilbake