Vikling av motorer og generatorer

En av hovedbeskjeftigelsene ved verkstedet er nyvikling av elektromotorer og generatorer. Dersom det er mistanke om ubalanse i rotoren, må denne avbalanseres. Vi har egen balanseringsbenk for dette formålet.

Lanne vikling 1

Vikling av 440 v. 60 Hz motor

Lanne vikling 3

Dynamisk avbalansering av rotor til 900 kW likestrømsmotor

Lanne vikling 2

Vikling av høyspenningsmotor 3,3 kV 1800 kW

Tilbake