Inspeksjon av innleid utstyr

Med innleid utstyr menes alle typer hjelpemidler som kobles elektrisk til installasjonen, og som vil bil flyttet eller fjernet etter bruk.

Innleid utstyr

Lanne Elektriske Verksted inspiserer mot NORSOK, Standard Z015 samt kundens interne krav.

Inspeksjonen tar for seg de sikkerhetsmessige og tekniske krav som stilles til innleid utstyr, for faste og flytende installasjoner. Inspeksjonsrapport medleveres.

Kontrollert og verifisert utstyr gir trygghet.

Lanne har erfaring i å jobbe integrert i kundens driftsavdeling. Særlig mht. planlegging, koordinering og oppfølging.

Tilbake