Nøkkelpersonell

Nøkkelpersonell, direkte telefon og e-postadresser:

Elektormotorer, generatorer, Ex-motorer
Vibeke Lanne
Tlf 909 87 877
vibeke@lanne.no

Pumper, Grundfos Service
Jan Ivar Magnussen
Tlf 464 23 739
jan.ivar.magnussen@lanne.no

Inspeksjon midlertidig utstyr
Kjetil Fredriksen
Tlf 907 99 263
kjetil.fredriksen@lanne.no

Regnskap, sentralbord
Ragnhild B. Aase
Tlf 51 82 75 75
ragnhild.aase@lanne.no

Teknisk support, Ex-motorer
Jan Egil Lanne
Tlf 913 75 992
janegil@lanne.no

Tilbake