Vikling av 750 kW 4800 Volt kraftverk-generator

Vikling av 750 kW 4800 Volt kraftverk-generator i Gjerstadelva i Risør.
Kraftverkgenerator i Gjerstadelva i Risør Kraftverkgenerator i Gjerstadelva i Risør
1 Brente viklinger

2 Rotoren etter at den er tatt ut

Kraftverkgenerator i Gjerstadelva i Risør Kraftverkgenerator i Gjerstadelva i Risør
3 Den øverste delen av statoren

4 Nye spoler legges på plass

Kraftverkgenerator i Gjerstadelva i Risør Kraftverkgenerator i Gjerstadelva i Risør
5 Nøye tilpassede pre-fabrikerte spoler
6 De to halvdelene av statoren vikles
hver for seg, og kobles sammen etter
monteringen

Kraftverkgenerator i Gjerstadelva i Risør Kraftverkgenerator i Gjerstadelva i Risør
7 Øverste halvdel etter at viklingene er impregnert

8 De to halvdelene kobles sammen

Kraftverkgenerator i Gjerstadelva i Risør
9 Generatoren er ferdigstilt

Tilbake